Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Najważniejszą sprawą przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej ilości energii, którą bez problemu będziemy mogli zagospodarować w100%. Oczywiście energia ta zostanie zużyta na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci możemy odebrać wokresie późniejszym na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą ilość energii oddanej do sieci energetycznej musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to tracimy ją, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleźć w sieci uproszczony kalkulator, który umożliwia wyznaczyć:

  • potrzebną moc w kWp,
  • wielkość potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – S części,
  • poniesione koszta,
  • oszacowany czas zwrotu kosztów z inwestycji.

Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i niestety ma poważny problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii występującew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kilka lat. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakup instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do potrzeb domu na elektryczną energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub wręcz celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest mało, mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla instalatorów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia :ED.