Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w elektryczne urządzenia, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikiwykorzystać np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane w domu urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może sięgnąć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku kilkuosobowej rodziny zużywającej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń RTV iAGD może być nawet dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– umożliwi ogrzanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla 4-osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– dołożyć grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także spożyć na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest zastosowanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w podanym przykładzie lub też podzielić tą nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– ciekawym rozwiązaniem jest także montaż klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni poradzą sobie z ogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to duża ilość energii i można ją wykorzystać:

– instalując piec elektryczny do już działającej instalacji grzejnikowej z piecem na gaz, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzanie domu w okresach wiosennych a także jesiennych.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zamontowane ogrzewanie wodne podłogowe; w w takiej okoliczności instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzewania domostwa opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon.

Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i niestety ma poważny problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii występującew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kilka lat. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakup instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do potrzeb domu na elektryczną energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub wręcz celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest mało, mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla instalatorów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia :ED.