Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Najważniejszą sprawą przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej ilości energii, którą bez problemu będziemy mogli zagospodarować w100%. Oczywiście energia ta zostanie zużyta na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci możemy odebrać wokresie późniejszym na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą ilość energii oddanej do sieci energetycznej musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to tracimy ją, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleźć w sieci uproszczony kalkulator, który umożliwia wyznaczyć:

  • potrzebną moc w kWp,
  • wielkość potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – S części,
  • poniesione koszta,
  • oszacowany czas zwrotu kosztów z inwestycji.