Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i niestety ma poważny problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii występującew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kilka lat. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakup instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do potrzeb domu na elektryczną energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub wręcz celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest mało, mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla instalatorów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia :ED.