Przewody grzewcze łatwy montaż oraz gwarantowany efekt

Montowanie kabla termicznego do rynien oraz rur do deszczówki, zaczynamy od jego rozwinięcia. Przewód wyposażony jest przez wytwórcę w kilkumetrowy odcinek do przyłączenia z podwójnymi żyłami zasilającymi oraz żyłą do obrony przeciw porażeniu.

kabel grze

Kiedy przewód termiczny ma być zamontowany w rurze spustowej do deszczówki i rynnie w obszarze temperaturowym gdzie potrzebne będą jego podwójne odcinki, należy zacząć od rury spustowej. Na dachu rozciągamy podwójną nić kabla na długość rury oraz spinamy go zaczepami do rur spustowych. W ten sposób przygotowane kable umieszczamy w pierwszej skrajnej rurze spustowej oraz mocujemy je za pomocą zaczepu rynnowego.

Potem kable montujemy w rynnie, przemieszczając się w kierunku jej końca, gdzie znajduje się druga rura spustowa. Tu tak jak przedtem, układamy nadwyżkę przewodu na pokryciu dachowym oraz łączymy go uchwytami oraz układamy w rurze spustowej. Następnie wracamy na długości rynny ,a także wzdłuż wcześniej położonej nici kabla, podpinamy je przy pomocy umocowanych uprzednio uchwytów. Podłączenie energetyczne kompletnej instalacji odbywa z sieci energetycznej o napięciu 230V. W sytuacji niewielkich instalacji, kable mają możliwość być zasilane bezpośrednio za pośrednictwem przedłużenia kablowego z kompletem gniazd oraz wtyków odpornych na wodę i wilgoć, wyposażonych dodatkowo w styki do ochrony przeciwporażeniowej. Montaż takiej instalacji jednej osobie, nie powinno zabrać więcej niż około godziny. Kiedy wrócą mrozy, rezultat własnej pracy będzie można podziwiać w niezamarzniętej instalacji przeciwdeszczowej.