Przewody grzewcze łatwy montaż oraz gwarantowany efekt

Montowanie kabla termicznego do rynien oraz rur do deszczówki, zaczynamy od jego rozwinięcia. Przewód wyposażony jest przez wytwórcę w kilkumetrowy odcinek do przyłączenia z podwójnymi żyłami zasilającymi oraz żyłą do obrony przeciw porażeniu.

kabel grze

Kiedy przewód termiczny ma być zamontowany w rurze spustowej do deszczówki i rynnie w obszarze temperaturowym gdzie potrzebne będą jego podwójne odcinki, należy zacząć od rury spustowej. Na dachu rozciągamy podwójną nić kabla na długość rury oraz spinamy go zaczepami do rur spustowych. W ten sposób przygotowane kable umieszczamy w pierwszej skrajnej rurze spustowej oraz mocujemy je za pomocą zaczepu rynnowego.

Continue reading Przewody grzewcze łatwy montaż oraz gwarantowany efekt