Piece Saunier Duval kondensacyjne

Biorąc pod uwagę zakup kotła gazowego do domu należy, prócz dobranie odpowiedniej mocy urządzenia trzeba pogłówkować nad pojemnością i typem bufora ciepłej wody użytkowej. Zestaw owy wypełni dwie role podprowadzi ciepło i wodę użytkową. Przy wyborze mocy pieca należy dodać zasób ok 25% mocy na nagrzanie zasobnika.

galmet zasobnik

Pojemność podgrzewacza powinna być odpowiednio pojemna by za jednym razem dostarczyć wszystkim domownikom potrzebną ilość ciepłej wody. By dokładnie to obliczyć mnoży się ilość osób na trwale zameldowanych przez 35l na osobę – gdy korzystamy z natrysku lub przez 50l na człowieka gdy cenimy ablucje w hydro-wannie. Czym większy zbiornik tym lepszą winien mieć izolację. Dziś wytwarzane są zbiorniki w podwójnej otulinie co niweluje straty temperatury. Przy jego doborze nie powinno się „oszczędzać”. popularne wiadomości o kosztowności używania z pojemniejszego bufora nie potwierdza się w szczegółowych kosztorysach. Posiadamy natomiast zapewnienie wysokiego luksusu ciepłej wody dla wszystkich domowników, wyższą żywotność bufora z uwagi na mniej liczne gromadzenie osadu a co ważne komfort bezpieczeństwa dla najmłodszych w zabezpieczeniu przed oparzeniem.

 

W wypadku podłączenia kolektorów słonecznych lub innego, alternatywnego urządzeniado nagrzewania zasobnika należy zamontować model z dwoma wężownicami.