Fotowoltaika kim jest Prosument

Termin Prosument to zbitka słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją produkuje i przekazuje jej nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze niedawno instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu a także utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Istotne: energetyczna sieć nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odzyskać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci energetycznej określa, w jakim okresie przesłana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Jeżeli nadwyżka nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci mogla być rozliczana potrzebna jest zamiana liczników na te dwukierunkowe