Układ odladzania dachu

Już w trakcie robót wykończeniowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej usuwanie pokrywy lodowej z dachu. Do tego celu służą kable grzejne o odpowiedniej mocy i długości. Są one rozłożone w korytach dachowych i spustach oraz rozesłane między dwoma linkami metalowymi przy krawędzi dachu. Aby cały układ był efektywny należy dostosować właściwe zagęszczenie kabli. Należy dokonać odpowiednich obliczeń wg. specyfikacji producenta przy uwzględnieniu rejonu kraju. Przewody grzewcze przyczepia się za pomocą uchwytów nadających dystans z tworzywa lub przypina taśmami metalowymi. Samoczynne załączenie systemu i systematyczne usuwanie okrywy śniegowej zapewnia odpowiednio dobrany regulator. Zewnętrzny sensor temperatury oraz wilgotności przekazuje informacje do regulatora, który w odpowiednim momencie uruchamia cały system. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i dobrać właściwe zabezpieczenie.