Układ odladzania dachu

Już w trakcie robót wykończeniowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej usuwanie pokrywy lodowej z dachu. Do tego celu służą kable grzejne o odpowiedniej mocy i długości. Są one rozłożone w korytach dachowych i spustach oraz rozesłane między dwoma linkami metalowymi przy krawędzi dachu. Aby cały układ był efektywny należy dostosować właściwe zagęszczenie kabli. Należy dokonać odpowiednich obliczeń wg. specyfikacji producenta przy uwzględnieniu rejonu kraju. Przewody grzewcze przyczepia się za pomocą uchwytów nadających dystans z tworzywa lub przypina taśmami metalowymi. Samoczynne załączenie systemu i systematyczne usuwanie okrywy śniegowej zapewnia odpowiednio dobrany regulator. Zewnętrzny sensor temperatury oraz wilgotności przekazuje informacje do regulatora, który w odpowiednim momencie uruchamia cały system. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i dobrać właściwe zabezpieczenie.

Kable grzejne z funkcją samoregulacji

Przewody grzejne samoregulujące stosowane są w układach zabezpieczających przed mrozem. Wolno stosować je w rynnach lub oplatać nimi rury. Funkcja samoregulacji dotyczy ochrony kabla przed zwarciem w warunkach dotykania się wiązek. Skutkuje to punktowym obniżeniem mocy. Przy wykorzystaniu w stałej instalacji przeciwoblodzeniowej powinno się zamontować regulator z sensorem termicznym. Kable grzewcze z funkcją samoregulacji sprzedawane są w przygotowanych częściach lub do indywidualnego przycięcia. Najprostszym rozwiązaniem jest kupno kabli SelfTec, które produkowane są w odcinkach 1-20 metrów. Zakończone są wtyczką i gotowe do włączenia do instalacji. Ich efektywność wynosi 16 Watt na metr. Można kupić także przewody SelfTecPro o mocy 10, 20 oraz 33 W/m. Dostarczane są w dowolnych odcinkach i przeznaczone są one do samodzielnego zakończenia wtyczką lub do przyłączenia bezpośrednio do puszki elektrycznej. Stosowane są one przede wszystkim w dużych inwestycjach. W przypadku długich fragmentów należy dobrać odpowiednie zabezpieczenie do instalacji elektrycznej zgodnie z tablicą producenta.

Przewody samoregulujące – zastosowanie i dobór

Kable grzewcze samoregulujące Elektra Selftec to kable o zmiennej rezystancji używane jako układ antyzamarzaniowy do rur i rurociągów, rynien i rur spustowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz innych elementów mechanicznych. Wykorzystuje się je do montażu bezpośrednio na ochranianym detalu. Samoregulowanie polega na możliwości do wydzielania niestałej ilości energii cieplnej zależnie od parametrów otoczenia. Kiedy obniża się temperatura, przewody zwiększają własną moc grzejną i adekwatnie ją obniżają, gdy temperatura podnosi się. Różnice mocy zachodzą jedynie w punktach różnicowania się temperatur, więc przewody mogą się dotykać i krzyżować oraz nie grozi im przegrzanie. Zależnie od charakterystyki układu grzewczego wykorzystuje się różnego rodzaju kable samodzielnie regulujące się Selftec. Komplety Elektra Selftec o mocy 16 W/m zawierające przewód zakończony przewodem zimnym i wtyczką przeznaczone są do indywidualnego montażu na niewielkich odcinkach rur albo innych punktach wymagających nagłej interwencji. W większych instalacjach, montowanych na stałe, wykorzystuje się przewody docinane na odpowiednie długości (z bębna) wraz z dodatkowym regulatorem pracy przewodu. Wielkości maksymalne odcinków uszczegóławia tabelka z wytycznymi wytwórcy. Przewód grzewczy Selftec mimo parametrów samoregulujących funkcjonuje również w plusowych temperaturach środowiska i czerpie pewną ilość energii. Montaż optymalnej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobieranie energii wtedy, kiedy nie jest obowiązkowa praca przewodu.

Przewody grzewcze dla wszechstronnego stosowania

Polska firma ELEKTRA specjalizuje się w produkcjikabli grzewczych do ochrony przed zlodowaceniem ,a także zamarzaniem. Jednym z zastosowań grzewczych w formie przewodów jest ELETRA FreezeTec. Ich wykorzystanie zapobiega i zabezpiecza rury, przepustnice a także kontenery z płynami przed zamrożeniem. Grzewcze przewody powinny być instalowane prosto pod termiczną izolację ,którą obłożone będą rurociągi lub zbiorniki. System FreezeTec zbudowany jest z przewodu grzejnego na końcu ,którego zainstalowany jest termostat. Wszystko pracuje automatycznie po włączeniu do prądu jego działanie nie potrzebuje kontrolowania. Grzewcze kable załączają się przy plus trzech stopniach Celsjusza ,a odłączają gdy grzanie będzie miało plus dziesięć stopni Celsjusza. Kable załączane będą energią elektryczną o napięciu 230V ,a ich wielkość w Watach to dwanaście jednostek na metr. Przewodów nie należy przycinać ich dobieranie zależy od długości w metrach oraz średnicy rury, rodzaju izolacji. Można je kupić w gotowych do użycia długościach od dwóch metrów do 42m, łącznie wraz z przewodem zasilającym. Firma ELEKTRA sprzedaje kable wraz z kartą katalogową i instrukcją dobierania ,a także zamontowania kabla grzewczego. Poleca się aby montaż przewodu wykonywany był z nadzorem osób z uprawnieniami elektrycznymi.