Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestaw wytycznych nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy oraz pojemności o spełnianiu określonych obowiązków w zakresie sprawności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) zawiera trzy zasadnicze kwestie: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek wykorzystywania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz nakaz pokazywania danych technicznych produktu (karty produktu).

piec-gazowy-vaillant copy
„Ekoetykietowanie”, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg dostarczania razem z produktem etykiet opisujących klasę energetyczną. Ideą tego przepisu jest umożliwienie klientowi końcowemu porównania urządzeń na podstawie zbliżonych, jasnych i sugestywnych dla niego parametrów. Etykieta jest znormalizowana, dokładnie określona i zawierająca szczegółowo wskazane wiadomości.

Continue reading Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania