Poziom wytrzymałości urządzeń elektrycznych

Klasa wytrzymałości jest istotnym parametrem wybranej obudowy sprzętu elektrycznego jak np. gniazda do instalacji elektrycznych. Składa się na niego zbiór charakterystyk, których wartości wskazują na odporność obudów na wielorakie czynniki zewnętrzne.Poziom wytrzymałości IP opisuje wytrzymałość skrzynki na wodę i zapylenie. Jest również skala IK, która charakteryzuje odporność obudów na oddziaływanie czynników z zewnątrz.

scame gniazdo

Wszystkie wspomniane czynniki zewnętrzne mogą powodować zniszczenie sprzętów elektrycznych, co może powodować spięcia w instalacji i bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dla opisania klasy ochrony przed uderzeniem dla akcesoriów, w tym np. skrzynek do kamer stosowanych w monitoringu, rozdzielnic i szaf elektrycznych montowanych w miejscach powszechnie dostępnych itp., stosuje się zbiór opisów z użyciem skali IK. Jest to międzynarodowa klasyfikacja liczbowa określająca klasę wytrzymałości przed uderzeniami mechanicznymi oferowana przez skrzynki urządzeniom elektrycznym. Dzięki temu parametrowi można opisać potencjał wytrzymałości urządzenia i zdecydować się na najodpowiedniejszy produkt. Relatywnie wysoka wartość parametrów uchroni nas od ewentualnej wymiany urządzeń spowodowanej uderzeniami np. wandali. System oznaczeń stopni ochrony IK dokładnie opisuje europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Symbol składa się z liter IK i liczb od 00 do 10, czyli od braku ochrony do całkowitego zabezpieczenia przed uderzeniem o sile 20J.Testy opracowano obiektem o sprecyzowanej wadze zrzucanym z danej wysokości. Obrazując:obudowa o klasie odporności IK 10 jest odporna na siłę uderzenia równą 20J, czyli uderzenie ciężarkiem o masie 5kg zrzuconym z wysokości 40cm.