Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to darmowy sposób na ogrzewanie domu w czasie sezonu grzewczego. Cała sztuka polega na właściwym dobraniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz ocieplenia budynku w regionie Inowrocławia. Błędne podejście to złe wyznaczenie potrzeb energetycznych budynku. Właściwe wyznaczenie dla domów już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. gazu na cele centralnego ogrzewania. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają wielkość instalacji na podstawie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy przede wszystkim od sezonu grzewczego. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo łagodne zimy i oceniając zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Licząć także spalania, można wiarygodnie obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaplanować, by prąd z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z prosumenckiej.