Ogrzewanie instalacji wodociągowej kablem grzejnym

W budynkach przemysłowych gdzie zainstalowana jest instalacja przeciwpożarowa, w wielu przypadkach pewne jej odcinki poprowadzone są na zewnątrz budynku, a przez to są narażone na uszkodzenie przez mróz. Analogiczna sytuacja dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnych.

kabel grze

W powyższych warunkach instaluje się elektryczne kable grzewcze oraz automatykę sterującą które zabezpieczają rury przed zamarzaniem. Kompletacja takiego systemu jest bardzo prosta.
Musisz zamówić: elektryczne przewody grzejne – samoregulacja chroni kable przed przepaleniem gdy np. na kolanku kabel się skrzyżuje ,termostat z sondą, taśma klejąca do mocowania przewodu, metalizowana taśma z klejem do montażu na przewód, przepusty pod warstwę izolacyjną, puszki wodoszczelne.
Najważniejszą kwestią jest obliczenie granicznej mocy kabla grzejnego. Będzie o tym w następnym artykule.