Kable grzejne z termoregulacją

Znakomitym rozwiązaniem na z dnia na dzień zimniejsze noce zapobiegającym zmarznięciu przewodów wodnych są kable FreezeTec. System wyposażony w te kable grzewcze będzie funkcjonował właściwie pod kilkoma warunkami. Średnica rury, na którą będzie instalowany kabel nie powinna być dłuższa niż 50mm. Musi być zastosowana izolacja na rurę, najmniej 10 mm maksymalne 2 cm.

kabel g

Ważne są także parametry w jakich będzie prowadzony montaż. Temperatura ogrzewanej rury nie powinna być wyższa niż 65 stopni, a minimalna temperatura miejsca instalacji -25 stopni. Kabel FreezeTec jest zbudowany z kabla grzejnego z wbudowanym na jednym końcu termoregulatorem, którego zakres włączania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie następuje przy +10 stopniach. Kabel grzejny może być długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego kabla grzejnego podłączony jest przewód zimny o długości 1,5 m zakończony wtyczką.

By przewody funkcjonowały poprawnie powinno się je dopasować, bo w zależności od średnicy wewnętrznej przewodu wodnego, zastosowanej izolacji oraz od maksymalnych temperatur ujemnych panujących w miejscu montażu może okazać się, że pojedyncza nitka przewodu nie jest efektywna. Producent przewodów opracował stosowną na ten cel tabele. Po określeniu zapotrzebowania na dane rozwiązanie rozpoczynamy od zamontowania termostatu. Musi on być usytuowany w miejscu narażonym na najniższą temperaturę. Bowiem on będzie decydował o funkcjonowaniu całej instalacji. Gdy chcemy zamontować przewody grzewcze na przewody wodne z tworzywa sztucznego musimy zamontować pod przewodem grzewczym samoprzylepną taśmę aluminiową, która chroni przewód wodny przed możliwym przegrzaniem. Następnie montujemy kabel grzewczy. Jeśli z obliczeń określono zastosowanie jednej wiązki to układamy ją z dołu rurociągu pod kątem 45 stopni i mocujemy taśmą instalacyjną. Gdy z obliczeń wynika zamontowanie z nawinięciem montujemy tak aby przewody wzajemnie się nie stykały. Tak ułożoną instalację zaklejamy na całej długości pasem aluminiowym i izolujemy. Tak ułożona instalacja pozwoli nam komfortowo przetrzymać całą zimę.