Wywrotka – budowa i zasada działania

Materiał taki jak żwir, gruz, piach i podobne nie są pakowane na paletach, w skrzyniach, ale transportowane wysypane luzem. Używa się do tego celu skrzynie wywrotkowe z uchylnymi ściankami, dlatego, że taka metoda zapewnia dużo szybszy i odpowiedniejszy rozładunek kilku ton, niż za pomocą szufli ;). Wywrotka jest dość nietypowym autem ponieważ budowa powinna umożliwiać przemieszczanie kompletnej skrzyni ładunkowej względem głównej ramy z kołami. Zatem kipper winien posiadać drugą ramę pomocniczą, przytwierdzoną prosto do przechylanej paki.

wywrotki auto

Siłownik podnosi skrzynię pozostając przymocowany dokładnie pomiędzy tamtymi ramami, a nie wprost do podłogi ładunkowej. Wywrotki wyposażone są w hydrauliczny system do wywracania skrzyni sterowany pneumatycznie. System zasilany jest pompą hydrauliczną napędzaną w wielu przypadkach ze skrzyni biegów za pośrednictwem przystawki odbioru mocy PTO. Instalacja elektryczna kippra ogranicza się do sygnalizacji świetlnej i pomocniczo dźwiękowej odpalenia przystawki odbioru mocy i wywrócenia paki. Z reguły producent podwozia umieszcza dodatkową lampkę kontrolną na tablicy rozdzielczej. Skrzynia ładunkowa wywrotki posiada ścianki, które otwierają się albo na osi dolnej, albo na osi górnej. W czasie wyładunku skrzynia się wywraca, a burta pod wpływem grawitacji, będąc zawieszona na osi górnej otwiera się po odhaczeniu dolnej blokady. W ten sposób wymusza to zamocowanie mocniejszych zawiasów górnych, by poradziły sobie z przeniesieniem zwiększonego obciążenia – kompletną burtę muszą dźwignąć tylko dwa zawiasy, a na dolnej osi można dać więcej słabszych.