Zawory c.o.. Gdzie je montujemy i jakie pełnią zadania.

Pokrętła c.o. w układzie spełniają jedne z zasadniczych zadań. Głównym zadaniem jest zapewnienie pewności i oszczędnej obsługi. Mają również usprawniać i wspierać funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania. Ciężko jest je posegregować tylko z uwagi na funkcję, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zawory grzejnikowe zaledwie kilka lat temu montowano tylko grzybkowe. Przy ich działaniu dało się manualnie sterować obiegiem c.w.u.. Dziś montuje się zawór sterujący temperaturą, powrotny i odpowietrzający. Zawór sterujący temperatura grzejnika składa się z zaworku (wkładki zaworowej) posiadającej składnik nastawiający i głowicy termostatycznej (czynnik reagujący). W głowicy jest element regulacyjny (gaz, płyn czy wosk) powodujący zamianę nacisku popychacza na trzpień zaworu. Zamontowanie zaworu odcinającego umożliwia odinstalowanie kaloryfera lub oczyszczenie jego bez nakazu spuszczania wody z całego układu. Obecnie standardem stało się uposażenie wszelakiego sprzedawanego kaloryfera w manualnie regulowany zawór pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak sama nazwa sugeruje pełnią zadanie asekurowania aparatów w instalacji centralnego ogrzewana przed przewyższeniem krytycznego naporu. To jeden z istotniejszych zaworków w instalacji centralnego ogrzewania. By poprawnie funkcjonował muszą być spełnione następujące wymogi:

– montaż wprost na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej okolicy

– kierunek strzałki z korpusu zaworu powinno być zgodne z wskazaniem obiegu czynnika grzewczego

– nie montujemy żadnej armatury na odcinku spajającym zaworek z instalacją c.o.

– średnica rur i zaworków winny być takie same.

– co najmniej co rok dokonujemy kontroli zaworu.

Do tej grupy zaliczają się również zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach obiegu wymuszonego zapewniają właściwy tor przepływu cieczy.W instalacjach c.o. stosuje się jeszcze przepustnice mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzejny pobierany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. i c.w.u.. Zaworki kulowe odcinające montowane przed i za urządzeniem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyższym punkcie układu grzejnego.Zróżnicowanie funkcji i rodzai zaworków powoduje, że nasze domowe układy grzejne pracują bezpiecznie i efektywnie.