Warstwa izolacyjna podłogówki

Przy projektowaniu podłogówki należy uwzględnić właściwą ilość miejsca na warstwę docieplenia. Stosowna grubość warstwy izolacyjnej zabezpieczy dom przed utratą ciepła do gruntu i fundamentu. Im większa warstwa tym lepiej, jednak powszechnie przyjmuje się wartość przynajmniej 100mm dla podłogi na gruncie, natomiast dla stropu przyjmuje się wartość około 25 mm. Przez zapewnienie właściwej warstwy ochronnej szacuje się, że 85% ciepła wraca z powrotem do domu. Do docieplenia podłogi wykorzystuje się panele styropianowe typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu formują spienione granulki ściśnięte w blok, który następnie przecinany jest na mniejsze tafle. Jego struktura zawiera pory, co zwiększa jego nasiąkliwość. Lepszym rozwiązaniem są panele XPS, które produkowane są o docelowych rozmiarach. Płyty te mają jednolitą strukturę o płaskiej nawierzchni. Ważną kwestią jest jakość styropianu, czyli ilość materiału wykorzystana na produkcję jednej paczki styropianu. Im większa waga tym cechy izolacyjne są lepsze. Do zaizolowania podłogówki nie stosuje się folii metalizowanej gdyż nie ma ona cieplnych właściwości izolacyjnych. Stosuje się ją w celu ochrony paneli styropianowych przed wodą z wylewki betonowej oraz do wyznaczania punktów na przewody ogrzewania podłogowego.