Dotacje do ekologicznych źródeł energii cieplnej

Smog to zjawisko polegające na powstaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz współdziałania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak zamglenie oraz brak powiewów wiatru. Wszystkie te okoliczności rzutują bardzo negatywnie na samopoczucie człowieka. Chcąc zmniejszyć ilości zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych miast wdrożyły zarządzenia służące wspieraniu stosowania alternatywnych źródeł energii. W związku z zagrożeniem smogowym podczas miesięcy zimowych Zarząd Województwa Śląskiego zarządził uchwałę której celem jest dofinansowanie wymiany starego kotła na węgiel na nowy, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Rozporządzenie dotyczy osób fizycznych mieszkających w granicach województwa, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Refundacja obejmuje instalację systemu grzewczego ze współudziałem ekologicznych źródeł pozyskania ciepłej wody t.j. pompy ciepła lub ogniwa solarne. Maksymalna suma dotacji to 25 procent wartości inwestycji i dotyczy instalacji z udziałem pieców gazowych, olejowych, elektrycznych, pieców na paliwo stałe z podajnikiem kategorii 5 oraz pomp ciepła. Podanie o refundację należy składać w budynku WFOŚiGW w Katowicach.