Dopłaty na zakup nowych kotłów i modernizację układów grzewczych

Poprzedni już sezon grzejny zaprezentował, jak dolegliwy i niezdrowy dla zdrowia jest smog który jest efektem między innymi przestarzałego systemu grzewczego piecowego w indywidualnych domach. Aby zachęcić mieszkańców do wymiany systemów grzewczych na bardziej sprzyjające atmosferze, państwo uruchomiło na ten cel dopłaty. Dofinansowania mogą być wypłacane z finansów UE, krajowych albo samorządowych. Są najczęściej udzielane w kształcie dopłat albo pożyczki na dobrych warunkach. Pewna liczba samorządów gminnych wypłaca szczegółowo kwoty dotacji, czasami uzależnione od typu pieca, na jaki zdecyduje się właściciel domu. Inne proponują opłacanie większości lub nawet całej inwestycji. Zależnie od gminy dofinansowania mogą obejmować kotły gazowe, kotły na biomasę lub akcesoria korzystające z OZE (ekologicznych źródeł energii). Powinno się rozpocząć od dowiedzenia się, czy we wskazanej gminie jest aktualny system dofinansowania oraz na które kotły. Następnym punktem jest szczegółowe obliczenie wysokości inwestycji. Co kluczowe –klient w pierwszej kolejności płaci z własnej kieszeni za zakup nowego pieca i wykonania układu grzewczego, więc należy ustalić, iż ma pieniądze dostępne na ten zakup. Po złożeniu dokumentów w gminie wraz z wymaganym zestawem zaświadczeń i przychylnym rozpatrzeniu, zawarta jest umowa na wzięcie udziału w programie dofinansowania. Następnie możemy przystąpić do wymiany pieca. Pamiętać należy o fakturach, każdy zakup musi być potwierdzony stosownymi dokumentami, ponieważ na ich podstawie urząd gminy ureguluje dofinansowanie.Najpewniej nie można pominąć wizyty przedstawiciela urzędu, by sprawdzić, czy naprawdę piec i instalacja były wymienione.Niektóre urzędy gminy proponują poradę przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku. Wsparcie w zorganizowaniu dopłat można także dostać za pośrednictwem wybranych producentów najnowszych urządzeń grzewczych. W każdej sytuacji powinno się zasięgnąć informacji w departamencie informacyjnym urzędu gminy.