System kominowy z polipropylenu – do nie dowcip

Dotychczas montowane schematy spalinowe, oparte na elementach z ceramiki, znacznie wpływały na cenę układu. Mogły kosztować aż 5-10 tysięcy. Obecnie produkowane kotły gazowe niskotemperaturowe umożliwiają nam zmniejszenie wydatków. Gazy spalinowe wytwarzane przez nowe kotły osiągają temperatury na tyle niewielkie, że ewentualne jest użycie układów wspartych na przewodach rurowych z plastiku. Krążenie spalin wywołany jest przez wentylator w piecu. Za pomocą tego piec pracuje równomiernie i nie trzeba się głowić tzw. przeciągiem w kominie, jak to było w dawno produkowanych wersjach kotłów. Fabrykanci kotłów oferują zestawy kominowe swojej produkcji. Da się także nabyć mniej kosztowne substytuty. Najczęściej stosowanym rozstrzygnięciem jest schemat montowany w otworze kominowym. System taki produkuje koszty wielkości 1000-1500 zł. W przypadku instalacji owego schematu w budynku wielorodzinnym – ceny wzrastają z powodu długości przewodu. W przypadku domu jednorodzinnego osobno stojącego o mocy do 21kW da się znacznie zaoszczędzić wyprowadzając spaliny poprzez ścianę. Wówczas wydatki kształtują się w granicach 300-500 zł. To rozstrzygnięcie dobre jest także dla pawilonów fabrycznych i magazynów wolno stojących. W tym przypadku nie ma obostrzenia co do wydajności kotła. Gdy modernizujemy układ grzewczy da się zastosować już istniejący układ umieszczonynw kominie i nim odprowadzać gazy spalinowe, a świeże powietrze do kotła doprowadzić niezależną rurą. Wtedy będzie to układ rozdzielczy 2x80mm. Bez względu na to czy odprowadzamy system ze spalinami i powietrzem przez ścianę domu, czy w szachcie czy rozłącznie. Przy piecu niskotemperaturowym ten wydatek znacznie maleje z uwagi na użycie elementów z polipropylenu.