Sprężyny gazowe

W autach ciężarowych układem, który ułatwia unoszenie tylnej klapy są sprężyny gazowe typu pchającego. Po określonym czasie funkcjonowania przyrząd ten ulega niszczeniu i powinno się go wymienić na kolejny. Kluczowym parametrem charakteryzującym sprężynę gazową jest siła niezbędna do jej zamknięcia wyrażana w Newtonach. Dodatkowo określa się skok, czyli różnicę długości pomiędzy sprężyną ściśniętą a rozłożoną oraz średnicą. Jeśli na mechanizmie podane są wszelkie dane, dopasowanie nowej części nie sprawia problemu. Natomiast jeżeli wytwórca nie podaje żadnych danych należy indywidualnie dokonać odpowiednich przeliczeń. Na stronie internetowej dostępny jest arkusz kalkulacyjny do doboru siłownika gazowego. Wystarczy znać wagę klapy oraz jej rozmiar, ilość siłowników, odległość między miejscem zaczepienia do klapy a osią obrotu oraz siłę dodatkową potrzebną do zamykania lub otwierania klapy. Można również skorzystać z proponowanych usług projektowych uwzględniających odpowiedni wybór sprężyny gazowej. Opcje te są płatne, jednakże przy zakupie towaru w sklepie ulegają cząstkowej kompensacie. Do wyjątkowych rozwiązań projektowych usługi doboru mechanizmów są w 100% płatne. Co do instalacji punkty zamocowania sprężyny gazowej muszą znajdować się w jednej osi. Elementy końcowe przykręca się do właściwych wsporników, które zapewniają odpowiednie luzy tak aby tłoczysko nie uległo naprężeniom w poprzek mechanizmu. Przy montowania należy pamiętać o jej ułożeniu tłoczyskiem do dołu aby podczas pracy podlegała amortyzacji. Środek mechanizmu wypełniony jest stłoczonym azotem oraz uszczelnieniem. Nie powinno się jej więc rozkręcać. Jest to niebezpieczne i powoduje trwałe zniszczenie.