Rodzaje przyłączeń w grzejnikach płytowych

Grzejniki stalowe często stosowane w naszych mieszkaniach, mają różne rozmiary. Mogą być o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wielkości. Występują w rozpiętościach od 400 do aż 3000 mm. W zależności od połączenia kaloryfery konwektorowe rozróżniamy na boczne i dolne. Podłączone z boku (grzejniki rodzaju C). W tej kategorii zdarzają się wymienione sposoby przyłączenia grzejnika: boczne; krzyżowe i siodłowe. Z boku gwarantuje podpięcie kaloryferów zarówno z prawej jak i po lewej stronie. Przyłączenie należy przyłączyć do najwyższego wypustki a zawór zamykający do dolnego. Przeciwne podłączenie spowoduje zmniejszenie mocy grzejnika o 30%. Krzyżujące się podpięcie właściwe jest przede wszystkim dla kaloryferów o rozmiarze przewyższającej 2000mm a również tych, które przekraczają czterokrotność wymiaru. Taki model zasilania zapewnia równomierny rozkład temperatur w grzejniku.Przewód zasilający przyłączamy do najwyższego wypustki (prawego lub z lewej), a powrót do wypustki przeciwległego z dołu. Podłączenie siodłowe używa się nierzadko w ewentualności zastosowania instalacji w c.o. rozprowadzonej w progach przy ścianach. Przy tym sposobie przyłączenia moc grzejnika będzie o ok 10% mniejsza. Podpięcie dolne (grzejników typu CompactVentil).W przypadku przyłączenia dolnego, oś kanału podpinającego zlokalizowana jest zawsze 80 mm od bocznej kresu grzejnika, mianowicie linia rury powrotnego 30 mm. Odwrotne przyłączenie powoduje utratę mocy kaloryfera o ponad 30%.Podłączenia pośrednie z boku i skrzyżowane ułatwia podłączenie zasilania od dołu a powrót na króćcu z boku.Kaloryfery rodzaju CV mogą (po wymontowaniu wkładki zaworowej) być podłączone jak powszechne kaloryfery modelu Compact czyli z boku, skrzyżowane i siodłowo.