Regulacja ogrzewaniem podłogowym

Bez prawidłowej temperatury środowiska w którym działamy w naszym życiu byłoby zimno. Homo sapiens jako postać stałocieplna, do prawidłowego życia potrzebuje prawidłowej temperatury środowiska. Temperatura ciała u normalnego człowieka, u którego prawidłowo występują wszystkie reakcje ustrojowe wynosi ok 37°C. Poziom w którym nie odbieramy i zimna ani ciepła to równoważny bilans cieplny naszego układu organicznego, innymi słowy komfort cieplny. Przedział gabarycie komfortu cieplnego, ulega pewnym wahaniom ze względu na pory roku. W zimie ów zakres, formułowany jest jako strefa idealnego samopoczucia dla jednostki przyodzianej, znajduje się w zakresie od 20ºC do 23ºC. W okresieletnim, temperatura komfortowa dla delikatniej przyodzianego osobnika jest wyższa i wynosi w przedziale 24 – 28ºC. W wypadku lokali mieszkalnych lub pracowniczych, zdefiniowanie takiego parametru nie jest już takie łatwe, bowiem temperaturę czujemy indywidualnie i zależy ona jednostronnej ocenie wszystkich z nas. Żeby uniknąć potencjalnego dyskomfortu, wielce ważne jest żeby w poprawny tryb dopasować grzejniki w zależności od funkcji i wielkości pomieszczenia. Znaczną staje się także opcja dostrajania temperatury w zależności od czynników atmosferycznych, pory dnia i osobistych zapotrzebowań użytkownika. Wzrastająca myśl dotycząca ekologi i ekonomii, powoduje że regulacja ogrzewaniem podłogowym, jest istotnym poważnym punktem oceny użytego systemu. Teraz kontrola nad komfortem temperaturowym w naszych wnętrzach, staje się osiągalna przez wdrożenie osobistych termostatów, przeznaczonych do urządzenia albo systemów sterujących. Tak by było ciepło, cieplej i luksusowo.