OZE jako podstawa domowych układów grzejnych

Posted onTags

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym niedoborem, bo odnawiają się w względnie szybkim tempie. To bogactwa naturalne, które pomimo nieprzerwalnego zużywania odbudowują się na nowo, ponieważ cykle ich odtwarzania trwają krótko i wciąż istnieją warunki, aby trwały one w naturze.

Do grupy OZE wliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatr, deszcze, ruchy wód, geotermię i biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najpopularniejszym z grupy odnawialnych źródeł energii. Do niedawna korzystanie z energii słońca było niezbyt korzystne finansowo, ponieważ koszt tworzenia takiej instalacji był bardzo wysoki. Dzięki upowszechnieniu systemu dofinansowania wykorzystanie energii słoneczniej jest coraz popularniejsze. Układy grzejne oparte są o panele solarne wykorzystywane do podgrzewania wody i fotowoltaniczne wykorzystujące światło słoneczne do wytwarzania prądu. Najnowocześniejsze instalacje OZE mogą korzystać nie tylko z maksymalnego nasłonecznienia, ale również z promieniowania rozproszonego. Dzięki temu panele fotowoltaniczne produkują prąd nawet w pochmurne dni i podczas deszczu. Wpływa to na znacznie wyższą intratność instalacji.

Na polskim rynku coraz większą popularność zyskują także elektrownie wiatrowe i pompy ciepła. Polska ma bardzo korzystne warunki do korzystania z siły wiatru ciepłych wód podziemnych. Siła wiatru za pomocą turbin wiatrowych przekształcana jest w energię elektryczną i wykorzystywana do zasilania budynków. Ciepło ziemi można wykorzystywać do produkcji energii użytkowej, czyli prądu i cieplnej.

W przypadku instalacji grzewczych w domach budynkach do grzania oddzielnego budynku można wykorzystać energię wód podziemnych z wykorzystaniem pomp ciepła. Mogą być one zastosowane do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń.