Nagrzewnice

Do ogrzewania hal przemysłowych o znacznej powierzchni i wysokości stosuje się najczęściej grzejniki nawiewowe. Jest to system rur z ciepłą wodą zamknięty w obudowie. Dmuchawa umożliwia obieg ciepłego powietrza poza urządzenie. Używa się je częstokroć do ogrzewania dużych hal, warsztatów, magazynów, hurtowni lub biur. Kupując nagrzewnicę należy policzyć jaka moc jest niezbędna do ogrzania danej przestrzeni. Najczęściej przyjmuje się wartość 15-30W/m3. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę właściwą temperaturę w hali, temperaturę wody z pieca oraz obroty wentylatora. Mniejszą prędkość przyjmuje się dla biur. Pośrednią wartość obrotów w granicach do 70% mocy dmuchawy przyjmuje się dla hal produkcyjnych.

nagrzewnica wodna

Maksymalna moc służy do intensywnego ogrzania pomieszczenia gdy brak w nim pracowników. Podczas kupowania grzejnika nawiewowego nie należy kierować się mocą maksymalną gdyż hałas nagrzewnicy oraz intensywny strumień nagrzanego powietrza komplikuje pracę ludzi. Można za to zainstalować kilka grzejników nawiewowych, które będą pracowały z niskimi obrotami wirnika. Do układu ogrzewania poprzez nagrzewnice wodne poleca się zastosowanie termostatu z możliwością ustawienia programu tygodniowego oraz automatycznym sterownikiem prędkości obrotowej wentylatora. Dzięki temu w czasie nocy nagrzewnica wodna znacznie ogranicza swoją pracę. W porze rannej można zwiększyć wydajność nagrzewnicy do wartości maksymalnych dzięki czemu pomieszczenie może zostać szybko ogrzane tuż przed przyjściem pracowników.

https://youtu.be/ok9mA-RUy8E