Którą pompę ciepła nabyć? Część 1.

Jeżeli rozważasz w swoim domu zrobienie ogrzewania w podstawie opartej o pompę dostarczającą ciepło masz w opcji dwa modele: pompę gruntowa i pompę opartą na powietrzu. Rozpocznijmy od rodzaju jakim jestpompa dostarczająca ciepło oparta na elementach wymiennika umieszczonych w gruncie. Z powodu na klimat, jest to jedna z bardziej efektywnych metod ocieplania w naszym kraju. Odróżnia się pompy ciepła z kolektorem gruntowym pionowym lub w poziomie. Wymienniki ułożone poziomo są dosyć atrakcyjne cenowo, ale wymagają do czterech razy więcej przestrzeni niż pionowe. Dla porównania: domy do sto pięćdziesiąt m2 wymagają obszaru gruntu około 300 metrów kwadratowych. Kolektor umieszczony poziomo w formie polietylenowych przewodów umieszcza się na głębokości około 1,2-1,5 m w ziemi. Rozwiązaniem okrężnym jest zastosowanie kolektora ułożonego w kształcie spirali dochodzącego do 15 m w głąb gruntu. Najczęściej stosowane są instalacje oparte na kolektorze gruntowym pionowym. Warunkiem są tu otwory pionowe osiągające do 100 metrów głębi (do tej wysokości poniżej poziom gruntu nie wymaga się wyjątkowych zezwoleń) w których montuje się podwójnie umieszczoną U rurę zakończoną detektorem geotermalną. Zaletą założenia pompy ciepła z elementem gruntowym jest to, że ma możliwość pokrywać pełne zapotrzebowanie na wydajność grzejną. Warunkiem jest rozumie się wykorzystanie właściwiej wielkości wymiennika montowanego w gruncie.