Krótkofalówki na dla budowlańców

Krótkofalówki to urządzenia nadawczo – odbiorcze przekazujące wiadomości głosowe za pośrednictwem fal pasma radiowego. Oferta jest wszechstronna, jednak nie wszystkie krótkofalówki realizują oczekiwania jakie muszą posiadać urządzenia dla ludzi pracujących na placu budowy. Przede wszystkim mają mieć łatwą obsługę. Korzystanie z takich urządzeń winno być instynktowne bez potrzeby korzystania z instrukcji obsługi. Budowlańcy bowiem zazwyczaj mają mało czasu a ich reakcja powinna być błyskawiczna. Najistotniejsze części wyposażenia radiotelefonów na budowę to przełącznik ustawienia głośności, przełącznik kanałów oraz przycisk transmisji. Funkcje te powinny być łatwo dostępne i nie ma w tym przypadku miejsca na użytkowanie powszechnych radiotelefonów typu zabawkowego. Profesjonalne urządzenia przeznaczone do stosowania podczas budowy muszą posiadać obudowę niewrażliwą na uszkodzenia a jeszcze lepiej jeśli są odporne na wodę. Istotną kwestią jest również dobry akumulator z porządną ładowarką, który pozwoli na długą pracę poza bazą.