Koszty na grzanie domu – wyliczenie

Nasz najnowszy kalkulator kosztów na ogrzewanie pozwala na sprawne porównanie kosztów ogrzewania centralnego budynku z wielorakimi systemami i paliwami. Podłożem obliczeń jest indeks zapotrzebowania na energię użytkową wskazany w kWh na m2 na rok. Arkusz przelicza również koszty ogrzewania ciepłej wody uzależniając to od ilości osób w rodzinie. Dokładność wyników jest uzależniona od prawdziwości indeksu zapotrzebowania na moc. W oparciu o badania nowo budowanych budynków należy założyć, że nie każdy nowy budynek spełnia obecne wyjątkowo wysoką normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla zainteresowanych, jakie rozważają modernizację instalacji oraz przeskok na inne paliwo, podano w pliku wskaźniki typowe dla norm aktualnych w latach zeszłych. W końcu można skorygować je w taki sposób, aby kwota na aktualnie wykorzystywanym paliwie pokrywała się z wyliczeniem z kalkulatora. Wtedy otrzymamy bardzo dokładne informacje o wydatkach na ogrzewanie z nowej kotłowni na innym rodzaju paliwa . Informacje z kalkulatora mają charakter poglądowy i nie powinny być kwestią jakichkolwiek pretensji. Na wypadek sytuacji spornej z inwestorem, firmą budowlaną, monterską albo producentem, główną płaszczyzną powinien być audyt energetyczny.