Izolacja podłogówki

Przy projektowaniu podłogówki należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Stosowna grubość warstwy izolacyjnej zabezpieczy dom przed utratą ciepła do ziemi i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, jednak standardowo stosuje się wartość co najmniej 10cm dla posadzki na gruncie, tymczasem dla stropu przyjmuje się wartość przynajmniej 2,5 centymetra. Przez zapewnienie właściwej warstwy chroniącej szacuje się, że 85% ciepła wraca z powrotem do domu. Do docieplenia podłogi wykorzystuje się panele styropianowe typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu tworzą spienione granulki ugniecione w blok, który następnie cięty jest na mniejsze tafle. Jego powierzchnia zawiera pory, co zwiększa jego nasiąkliwość. Bardziej praktycznym rozwiązaniem są panele XPS, które wytwarzane są o docelowych wymiarach. Płyty te mają jednolitą strukturę o gładkiej nawierzchni. Ważną sprawą jest klasa styropianu, czyli ilość surowca wykorzystana na wyprodukowanie jednej paczki styropianu. Im wyższa waga tym cechy ochronne są lepsze. Do ocieplenia nie wykorzystuje się folii metalizowanej gdyż nie posiada ona cieplnych właściwości izolacyjnych. Rozkłada się ją w celu zabezpieczenia tafli styropianowych przed wodą z wylewki betonowej oraz do wytyczania punktów na rury ogrzewania podłogowego.