Hermetyczne elektryczne gniazda marki Scame

Nie wszyscy są świadomi, że na trwałość i bezpieczeństwo działania każdych bez wyjątku akcesoriów elektrycznych ma wpływ środowisko w jakim będą funkcjonować. Pylenie, brud, wilgoć oraz zachlapanie, to będą elementy, jakie na początku wpłynąć mogą na działanie albo dosłownie uniemożliwić funkcjonowanie. Pobrudzenie mechanicznie, może spowodować blokowanie styków elektrycznych a wilgoć korodowanie kolejnych elementów oraz arterii elektrycznych przewodów pod napięciem. Albo bezpieczeństwo pojedynczego użytkownika i jego bezpośredniego otoczenia. Źródłem elektrycznego porażenia, będzie zawilgocenie na podzespole, lub mechanicznie odkryte elementy pod prądem. Skutkiem tego tak ważne będzie, byśmy dobierali osprzęt elektryczny pod kątem środowiska w jakim będzie mu dane pracować. Światowe wytyczne tyczące się klasy ochraniania od wpływu czynników zewnętrznych, wskazują poziom szczelności IP. To klasa zabezpieczenia zapewniony poprzez opakowanie opisany w kolejnych cyfrach. Im większa każda cyfra, tym wyższa miara szczelności a także odporności na czynniki otoczenia. Od kapiącej wody czy do zanurzenia na krótko. Elektryczne gniazda Scame posiadają klasę odporności oznaczony parametrem IP66, co wskazuje że są nie wrażliwe na pylenie pochodzenia organicznego i z przemysłu a także zalewanie wodą. Odporności na działania mechaniczne są określane czynnikiem IK a urządzenia funkcjonujące w strefach zagrożeń pożarem certyfikatem oznaczoną jako ATEX.