Gniazdka z zabezpieczeniem Atex – fachowe urządzenia do obszarów z groźbą wybuchu.

Planując instalację elektryczną należy zastanowić się nad kilkoma sprawami. Fundamentalną i podstawową jest w którym ulokowaniu będzie wskazana instalacja elektryczna działać. Bowiem wybór właściwych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej znaczący im inne są okoliczności funkcjonowania tych przyrządów. Dla przykładu myjnia samochodowa. Tu konieczne jest zamontowanie urządzeń należytej klasy wodoodporności IP 66. Aparaty te zapewnią właściwe i najważniejsze bezpieczne funkcjonowanie w warunkach o podwyższonej wilgotności lub ścisłym zetknięciu z płynem. Zupełnie inne ograniczenia panują w takich lokalizacjach jak lakiernie, stacja Olen, składziki wózków widłowych. Tu występuje styczność z tworzywami o dużym prawdopodobieństwie zapalenia. Panują tu wyziewy, gazy i pyły z niebezpieczeństwem wybuchu. Dlatego wymagane jest zainstalowanie elementów na prąd z ochroną ATEX.Sformułowanie typu instalacji elektrycznej Atex to nic innego jak nazwa unijnej dyrektywy definiujące wymagania które jest zmuszony wypełnić wszelki produkt przeznaczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. W zależności od sposobu zagrożenia stosuje się inne określenia obszarów zagrożenia.Dla przykładu określenie ATEX EX II 2D określa aparaty przeznaczone do działania w strefie o wysokim prawdopodobieństwie wybuchu kurzy łatwopalnych. Zaś ATEX EX II 2GD oznacza przydatność działania przyrządów w obszarze zagrożenia wybuchem substancji gazowych, cieczy i pochodzących od nich oparów oraz pyłów łatwopalnych. W ofercie wysyłkowego portalu 300energia.com da się nabyć wyłączniki do w/w obszarów.Należy pamiętać o tym na poziomie projektowania, gdyż pominięcie tak znaczącego aspektu wiąże się z odmową odbioru technicznego inwestycji, dodatkowymi wydatkami, a przede wszystkim z BHP pracy .