W jaki sposób grzeje pompa cieplna?

Pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają na wykorzystanie otaczającej nas energii cieplnej do celów ogrzewania. Ich instalacja jest całkiem kosztowna, lecz poniesione koszty powinny niebawem się zwrócić. Pompy ciepła są w kręgu najtańszych w obsłudze systemów co i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zgromadzoną w ziemi i ciekach wodnych (dolne źródło ciepła), a później przekazuje energię cieplną o wysokiej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni C do układu co i ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Tym zimniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z którego jest zabierane ciepło, może być grunt, woda, a nawet powietrze.

Źródłem górnym, do którego ciepło jest transportowane, jest grzana przez pompę woda (nieczęsto powietrze), które cyrkuluje w instalacji grzewczej. Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe elementy: wymiennik do pozyskiwania energii cieplnej ze środowiska, sprężarka, wymiennik do przekazywania energii cieplnej do układu oraz zawór rozprężny. Poszczególne wymienione elementy tworzą hermetycznie zamknięty system, napełniony substancją, która przekazuje energię cieplną. Ciecz ta to czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze ewaporacji. Dzięki tej właściwości może on zamienić się w parę nawet przy niskiej temperaturze środowiska, np. w zimie. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody transportowane jest przez parownik do instalacji napełnionej wyjątkowym płynem, jaki przemienia się w gaz. Ogrzany gaz ”ściska” sprężarka pompy, znacznie podwyższając jego temperaturę. W skraplaczu zachodzi przekazanie energii cieplnej wodzie, która zapełnia grzejniki, a ochłodzony roztwór przechodzi przez zawór rozprężny, zawraca do parownika i cały proces rozpoczyna się ponownie. Z powyższego opisu można wnioskować, że pompa ciepła to najbardziej dogodne rozwiązanie, najbardziej opłacalne i najczystsze. Wykazuje najmniejsze koszty eksploatacji i przypuszczalnych konserwacji, w inwestycji pomija się nakłady na budowę komina lub podłączenia gazu i opłat stałych z tym powiązanych.