Dofinansowanie do ekologicznych form ogrzewania

Występująca kilka dni temu, zimna pogoda oraz brak wiaterka doprowadziły do zwiększenia nagromadzenia zatrucia powietrza w paru dużych aglomeracjach miejskich kraju. Tubylcy obawiali się wychodzić z mieszkań. Dzieci z przedszkola nie wychodziły na dwór. Osoby w podeszłym wieku nie chodziły na przechadzki. Domostwa porzucać można było wyposażonym w maseczki przeciw pyłowe. Wtedy hucznie zrobiło się w całym kraju o fakcie niskiej emisji spalin. Debatowano o metodach wojny z tym zjawiskiem. Zieloni bili na alert. Może zbiegiem okoliczności, a możliwe, że w związku z ostatnio będącej aury Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od 9 01 2017 roku rozpoczął nowe dofinansowanie na zakup i montaż alternatywnych form uzyskania energii grzewczej.

comap_biala_chrom_grzejnik_bok_1

Odnosi się to do kolektorów działających na energię słoneczną, rozwiązań opartych na technologii fotowoltaicznej i pomp ciepła. Propozycja zadedykowana jest do konsumentów. Można uzyskać do 50% wydatków, ale nie więcej niż pięć tysięcy zł na pojedynczego beneficjanta w opcji instalacji i zakupu paneli słonecznych. W wypadku pomp ciepła dofinansowanie sięga do 40% lecz nie więcej niż piętnaście tysięcy zł na 1 beneficjanta. Zaś przy instalacji fotowoltaicznej również 40% z tym, że nie więcej niż 8 000 złotych na pojedynczego beneficjenta.W każdym z powyższych przykładów jest sposobność powiększenia zapomogi do stu procent wydatków kwalifikowanych w postaci pożyczki.Powyższe zabiegi mają posłużyć ograniczeniu wydzielania zanieczyszczeń do atmosfery w miastach.