Pompa dostarczająca ciepło- w którym miejscy zamontować jednostkę zewnętrzną

Pompy ciepła w Polsce są bardzo lubiane. W wersjach Split opartych na sekcji zewnętrznej ważne jest jej umiejscowienie. Temat hałasu – normy wymagają by na granicy posiadanej działki nie przewyższać maksymalne 50dB(A) podczas dnia i 40dB(A) w nocy. Natomiast pompy pracują w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego lokalizacja ich musi znajdować się we właściwej przerwie od skraju. Przeciętnie będzie to orientacyjnie 8-13m. Kłopot, gdy rozmieszczenie domu wobec skraju działki udaremnia zachowanie tej linii granicznej.. Jednostka montowana na zewnątrz pompy ciepła jest w stanie schłodzić przepływające przez nią powietrze o 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że ewentualny szlak komunikacji pieszej zlokalizowany w pobliżu, może zostać pokryty lodem nawet na wiosnę. Trzeba w takim wypadku zachować odstępstwo 3 m od jednostki zewnętrznej by ustrzec owego skutku. Powietrze wylatujące z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie flory w pobliżu wylotu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na powierzchni ziemi lub zniszczenia fasady budynku trzeba zagospodarować poobtaczany betonowymi klockami podkład żwirowy. Poszukując właściwego stanowiska dla posiadanej sekcji zewnętrznej musimy jeszcze nie zapominać o wytycznych wytwórcy co do przestrzeni serwisowych. Sekcja musi znajdować się co najmniej 40 cm od poziomu ziemi. Dla zminimalizowania drgań trzeba zamontować podstawki izolujące wibrację. W informacjach od producenta znajdziemy także informację o najmniejszych i największych odcinkach łącz z składnikiem chłodniczym oraz różnicę pomiędzy sekcją zewnętrzną a tą zlokalizowaną wewnątrz. Wszyściuchne powyższe czynniki trzeba rozważyć planując lokalizację pompy.