Kabel samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzejne samoregulujące się mają szeroki stopień użytkowania. Należy stosować je jako układ zapobiegający zamarzaniu do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do ochrony przed marznięciem układów rur, zaworów. Jest możliwość, by umieścić je z zastosowaniem taśmy mocując wiązki przewodu wzdłuż rury lub owijając w zależności od potrzebnej mocy do zabezpieczenia elementu.

kabel g
Rury i rurociągi można też zabezpieczyć przed zamarzaniem przez umieszczenie kabla grzejnego do wewnątrz rurociągu. Taki rodzaj montażu może być zastosowany w rurach będących już w użyciu i nie potrzebuje zdjęcia osłony cieplnej lub zrobienia kolejnych przepustów. Taki sposób mocowania jest możliwy też w układach rur znajdujących się pod pod powierzchnią ziemi.
Szczególnym modelem kabla grzewczego samoregulującego używanym do zaznaczonego rodzaju montażu jest Elektra SelfTec DW. Posiada on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i atest PZH umożliwiający umieszczenie go w rurociągach z wodą do picia.
Kabel grzejny SelfTec DW przygotowywany jest w długościach na żądanie do samodzielnego zarobienia. Kabel można docinać na potrzebne odcinki. Umożliwia to dużą swobodę użytkowania. Jedną z wyjątkowych zalet kabla jest
możliwość montażu w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności demontażu izolacji.
Selftec DW może być użytkowany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.